Loading...
PGxOne Plus2019-04-09T08:57:04+00:00

Co to jest PGxOne ™ Plus?

PGxOne ™ Plus jest testem farmakogenomicznym, który może pomóc w oszacowaniu w jaki sposób pacjent zareaguje na terapię lekową w oparciu o indywidualny profil genetyczny, mając na celu optymalizację korzyści terapeutycznych, określenie odpowiedniego leczenia i dawkowania oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

W obliczu trudności związanych z obecną terapią lub przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas jest inny. PGxOne Plus oferuje kompleksową perspektywę na indywidualne wzorce genetyczne różnych pacjentów, które mają wpływ na sposób działania leków w ich organizmie.

Dzięki pojedynczemu testowi, pracownicy służby zdrowia poprawiają wyniki leczenia, zmniejszają ryzyko niebezpiecznych interakcji lekowych lub nieprzewidywalnych reakcji na leki, zmniejszają ryzyko niepożądanych reakcji na leki u pacjentów z chorobami przewlekłymi leczonych wieloma lekami, zmniejszają potrzebę używania metody prób i błędów w przepisywaniu leków, maksymalizują jakość życia i zmniejszają koszty.

Pacjenci i lekarze stają się partnerami w drodze do szybszych, mądrzejszych i bardziej skutecznych spersonalizowanych rozwiązań medycznych.

Kto powinien zostać poddany badaniu?

Test PGxOne ™ Plus jest zalecany dla każdego pacjenta, który musi podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia nowymi lekami, który zażywa już wiele leków, lub miał niezadowalający wynik farmakoterapii lub miał ciężką niepożądaną reakcję na lek lub powikłania po podaniu leku.

Badanie pomaga specjalistom służby zdrowia w uzyskaniu złożonej mapy genetycznej pacjenta ukierunkowanej na profil metabolizmu leku, aby odpowiednio dobrać i dostosować dawki farmakologicznie czynnych substancji do stosowania podczas leczenia, tak aby uniknąć sytuacji nadmiernego lub niewystarczającego leczenia.

Jakie są korzyści kliniczne testu PGxOne ™ Plus?

Dzięki przyjaznym dla pacjenta i łatwym do zrozumienia raportom, PGxOne ™ Plus umożliwia lekarzom zapewnienie spersonalizowanej pomocy medycznej pacjentom w oparciu o ich unikalne i specyficzne potrzeby.

PGxOne ™ Plus pomaga lekarzom podejmować świadome decyzje dotyczące zalecanego leczenia, co poprawi wyniki leczenia poprzez obniżenie niepożądanych zdarzeń i zwiększenie skuteczności stosowanego leku.

PGxOne ™ Plus pomaga pacjentom i pracownikom służby zdrowia uzyskać:

Skuteczne decyzje dotyczące leczenia
Eliminuje selekcję i dawkowanie leków na „próbę terapeutyczną”

Zalecenia lekarskie dla ponad 300 dostępnych leków
Kolorowy, schematyczny, łatwy w interpretacji raport


Wykrywa ponad 200 wariantów genetycznych i ponad 310 stanów chorobowych
Testuje 53 geny obejmujące 20 obszarów terapeutycznych

Klasy leków wybranych z głównych obszarów terapeutycznych

Kardiologia

Inhibitory Konwertazy Angtiotensyny (ACEi)
Blokery receptora angiotensyny II (BRA)
Leki przeciwdławicowe
Leki antyarytmiczne
Antiarrhythmic Agent
Antykoagulanty
Leki przeciwpłytkowe (Antygreganty płytek krwi)
Beta-adrenolityki
Blokery kanału wapniowego
Diuretyki
Inhibitory fosfodiesteraz
Statyny
Leki rozszerzające naczynia

Psychiatria

Inhibitory dehydrogenazy aldehydowej
Leki przeciwlękowe
Antydepresanty
Leki przeciwmaniakalne
Leki przeciwpsychotyczne
Benzodiazepiny
Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
Kanabinoidy
Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (INRS)
Selektywne inhibitory receptorów serotoniny (SSRI)
Środki pobudzające

Zarządzanie bólem

Leki znieczulające
Agonisty receptorów centralnych adrenergicznych α-2
Agonisty alfa2-adrenergicznych
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
Opiaty
Antagonisty opioidów
Agonisty receptora serotoninowego
Leki zwiotczające mięśnie

Onkologia

Taksany
Antymetabolity
Sole platyny
Środki alkilujące
Antracykliny
Modulatory chemioterapii
Oksydazy moczanowej
Modulatory receptorów estrogenu
Inhibitory kinaz
Środki przeciwwymiotne
Inhibitory topoizomerazy
Immunomodulatory
Vinca Alcaloidy

Choroby zakaźne

Antybiotyki
Leki przeciwmalaryczne
Leki przeciwwirusowe
Inhibitory proteazy

Neurologia

Leki przeciwdrgawkowe
Barbiturany
Inhibitory COMT
Inhibitory ponownego wychwytu monoaminowego
Leki przeciwmigrenowe

Jaka próbka DNA jest wymagana do przeprowadzenia testu?

Test PGxOne ™ Plus wykorzystuje DNA oddzielone z płynu do płukania jamy ustnej, który jest łatwy do pobrania w ciągu kilku sekund przez zakkwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Często zadawane pytania

Co to jest farmakogenomika?

Farmakogenomika to badanie cech genetycznych, które wpływają na reakcję pacjenta na leki. Farmakogenomika to związek między farmakologią i genomiką. Farmakologia to nauka która bada sposób, w jaki działają leki.

Genomika jest gałęzią medycyny zajmującą się badaniem genomu osoby, w tym interakcjami tych genów ze sobą i z otoczeniem, w którym ta osoba żyje. Każda osoba reaguje w sposób unikalny na leczenie, tak że gdy jedna interwencja terapeutyczna może dobrze działać dla jedndnego pacjenta, to samo podejście może nie być skuteczne lub może powodować niepożądane skutki u innych pacjentów.

Wdrażanie nauki o farmakogenomice pomaga lekarzom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zalecanego leczenia. Poprawi to wyniki leczenia poprzez zmniejszenie niepożądanych zdarzeń i zwiększenie skuteczności stosowanych leków.

Jakie geny są testowane przez PGxOne ™ Plus?

Test PGxOne ™ Plus został zwalidowany w celu wykrycia klinicznie istotnych zmian 53 genów, które wpływają na wchłanianie, metabolizm i aktywność wielu leków.

Geny i zmiany genetyczne badane przez PGxOne Plus są rozpoznawane przez wiele organów regulacyjnych i mają implikacje kliniczne dla szerokiej gamy kategorii terapeutycznych.

Geny oceniane przez PGxOne ™ Plus: ABCB1, ACE, ADRA2A, AGTR1, ANKK1, APOB, APOE, ATM, CDA, CES1, CNR1, COMT, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP3A4, CYP3A5, CYP4F2, DPYD DRD1, DRD2, ERCC1, F2, F5, FAAC, G6PD, GRIK4, GSTP1, HFE, HLA-B, HTR1A, HTR2A, HTR2C, IFNL3, ITPA, KIF6, LDLR, MTHFR, NAT2, NOS1AP, NQO1, OPRM1, SCN2A , SLC6A4, SLCO1B1, TPMT, UGT1A1, UGT2B15, VKORC1, XRCC1.

Jak często powinienem być testowany?

Jako pacjent musisz przejść tylko jeden test, ponieważ informacja genetyczna nie zmienia się z czasem. Dlatego wyniki testu genetycznego są użyteczne przez całe życie.

Jak długo czeka się na wyniki testu?

Wyniki testu PGxOne ™ Plus są zwykle dostępne w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania próbki w laboratorium.

Jak działa test?

Pełny zasięg.

PGxOne ™ Plus zapewnia wyraźne wskazania które umożliwiają rozpoczęcie skutecznego leczenia, analizując warianty genetyczne i jak wpływają na wchłanianie, metabolizm i aktywność leków, i rozważa inne możliwe interakcje z lekami, jak jedzenie, alkohol lub inne substancje wpływające na działanie leków. PGxOne ™ Plus analizuje 53 geny w jednym teście, który obejmuje ponad 310 stanów chorobowych i 20 obszarów terapeutycznych.

Zaawansowana technologia i analiza.

PGxOne ™ Plus wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię NGS, dostarczając klinicznie istotne dane, aby umożliwić odpowiednie działania medyczne. Dane sekwencjonowania uzyskane podczas testu będą analizowane przez grupę Admera Health Bioinformatics za pomocą opatentowanych algorytmów. Specjaliści Admera Health interpretują wyniki i przedstawiają je lekarzowi w jasnym, zwięzłym i zrozumiałym raporcie.

Łatwy do testowania.

Testy PGxOne ™ Plus wykorzystują DNA wyizolowane ze śliny do płukania jamy ustnej. Procedura może być wykonywana bez wysiłku przez każdego pracownika służby zdrowia w dowolnym miejscu za pomocą przedmiotów dostarczonych w zestawie do pobierania próbek.

Dane sekwencjonowania testu PGxOne ™ Plus sprawdzono przez bezpośrednie porównanie z danymi wygenerowanymi przez sekwencjonowanie Sangera.

PGxOne ™ Plus wykazywał 100% czułości (wykrywalność prawdziwie dodatnich) i 100% swoistości (wykrywalność prawdziwie ujemnych ).

Dokładność PGxOne ™ Plus została określona na> 99,99% przy 66296 z 66 289 zasad w zestawie danych Sanger poprawnie zidentyfikowanych przy użyciu danych PGxOne ™ Plus.

Zapisz się na badanie

Jeśli ty, lub ktoś Tobie drogi lub znajomy, jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z PGxOne ™ Plus, aby wybrać najlepszą dla Ciebie opcję leczenia, zarejestruj się tutaj, a jeden z naszych ekspertów przygotuje dla Ciebie odpowiedni plan działania. Przekaż nam więcej informacji, wypełniając ten formularz, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Skontaktować się

Zaplanuj konsultację

Proces badania może być złożony, stąd konieczność dostępu do wiarygodnego źróda informacji przy podejmowaniu decyzji. Z pomocą naszego doradcy genetycznego poznasz zalety testu PGxOne™ Plus, zrozumiesz wyniki kliniczne i podejmiesz właściwe decyzje dotyczące swojego zdrowia. Wypełnij ten formularz, aby skontaktować się z lekarzem i rozpocząć konsultację kliniczną oraz test.

Umówić się