LiquidGx2019-04-09T08:54:20+00:00

Co to jest LiquidGx™?

LiquidGx™ to nieinwazyjny test na raka oparty na prostej próbce krwi, do właściwego doboru terapii celowanej na nowotwór, i jest alternatywą dla biopsji tkankowych w przypadkach, w których próbka tkanki nowotworowej może być trudna do uzyskania.

Dzięki testowi LiquidGx ™ pracownik służby zdrowia może łatwiej i lepiej monitorować postęp choroby i śledzić reakcje na celowaną terapię, w tym rozwój dodatkowych mutacji związanych z opornością guza na terapię. W ten sposób lekarz może zidentyfikować czas, kiedy konieczna jest zmiana leczenia na inne terapie.

Pacjenci i lekarze stają się partnerami w drodze do szybszych, inteligentniejszych i skuteczniejszych spersonalizowanych rozwiązań medycznych.

Kto powinien poddać się badniu?

LiquidGx™ jest zalecany dla pacjentów z rozpoznaniem raka, którzy chcą wiedzieć czy są, czy nie są kandydatami na celowane terapie, w przypadkach w których pobieranie próbek guza nie jest możliwe lub jest trudne.

Dzięki LiquidGx ™ pracownicy służby zdrowia mogą wcześnie wykrywać mutacje genów wywołujących raka, często ulegających mutacjom w guzach litych, a także markery oporności na leki.

Jakie są zalety kliniczne testu LiquidGx™?

Stosowany jako alternatywa, gdy biopsja tkanek nie jest dostępna, za pośrednictwem raportów skoncentrowanych na pacjencie i łatwych do zrozumienia, LiquidGx ™ jest cennym narzędziem dla klinicystów i pacjentów zmagających się z diagnozą raka, ponieważ wskazuje lekarzowi najbardziej odpowiednie celowane leczenie.

LiquidGx™ pomaga lekarzom w podejmowaniu świadomych decyzji terapeutycznych. Ponieważ nowotwory rozwijają się z czasem i stają się odporne na leki, zastosowanie biopsji płynnej pomaga lekarzom onkologom odpowiednio monitorować mutacje opornościowe w obecnych terapiach. LiquidGx ™ ma zdolność do ilościowego oznaczania kopii krążącego DNA nowotworu (ctDNA), umożliwiając w ten sposób lekarzowi zbadanie zarówno pierwotnej mutacji, jak i nabytych wtórnych mutacji, w celu odpowiedniego określenia zmiany w leczeniu.

W kompleksowym, łatwym w użyciu raporcie LiquidGx ™ zawiera zalecenia dotyczące terapii celowanych o potencjalnych korzyściach klinicznych, a także cenne informacje na temat leków, które najprawdopodobniej nie będą skuteczne w związku z obecnością markerów oporności. Ponadto, dla każdego znalezionego wariantu, raport prezentuje 5 odpowiednich badań klinicznych do rozważenia.

Jaka próbka DNA jest wymagana do przeprowadzenia testu?

Procedura testu LiquidGx™ wymaga tylko dwóch próbek krwi o objętości 10 ml, które mogą być łatwo zebrane przez zakwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Często zadawane pytania

Kiedy należy wykonać test LiquidGx™?

Test LiquidGx ™ jest zalecany gdy biopsja tkanek nie jest możliwa, lub nie jest bezpieczna. Wymagane próbki krwi powinny być pobierane po biopsji, po operacji i w określonych odstępach czasu podczas leczenia.

Jakie geny są testowane i jakie mutacje są wykrywane przez LiquidGx™?

LiquidGx ™ to oparty na amplikonie, panel do badań nowotworów, zaprojektowany w celu zapewnienia wrażliwej i dokładnej analizy genomowej genów, które podlegają częstym mutacjom nowotworowym, EGFR, ERBB2, KRAS, BRAF, MET, ALK, ROS1, RET, PIK3CA, AKT1, NRAS, HRAS, KIT, MAP2K1, PDGFRA, TP53 i PTEN.

Przy użyciu sekwencjonowania opartego na technologii następnej generacji (NGS), ten test wykrywa mutacje punktowe i małe insercje / delecje dla EGFR, ERBB2, KRAS, BRAF, ALK, PIK3CA, AKT1, NRAS, HRAS, KIT, MAP2K1, PDGFRA, TP53 i PTEN. Test wykrywa także różnice w liczbię kopii EGFR, ERBB2 i MET.

Ponadto wykrywa fuzje w genach ALK, ROS1 i RET oraz pomijanie Exon14 w MET. Test wykrywa niestabilność mikrosatelitarną (MSI), wykrywając długości powtarzań BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24 i NR-27.

Jak długo czeka się na wyniki testu?

Wyniki testu PGxOne ™ Plus są zazwyczaj dostępne w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania próbki krwi do laboratorium.

Jak działa test?

Zaprojektowany do precyzyjnego leczenia i monitorowania oporności na leki, LiquidGx ™ analizuje ponad 170 odmian 17 genów których mutacje często występują w nowotworach. LiquidGx ™ wykorzystuje zaawansowaną technologię do analizy cdNA / RNA w celu wykrycia mutacji, które mogą prowadzić do raka.

LiquidGx™ qPCR pozwala na genotypowanie ALK, BRAF, EGFR i KRAS przeprowadzane pojedynczo lub łącznie, w tym zmiany genetyczne związane z opornością na leki celowane na raka, takie jak EGFR T790M i C797S.

Panel LiquidGx™ NGS zawiera niestabilność mikrosatelitarną (MSI) do wyboru terapii anty-PD1.

Zapisz się na badanie

Jeśli ty, lub ktoś Tobie drogi lub znajomy, jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z LiquidGx™, aby wybrać najlepszą dla Ciebie opcję leczenia, zarejestruj się tutaj, a jeden z naszych ekspertów przygotuje dla Ciebie odpowiedni plan działania. Przekaż nam więcej informacji, wypełniając ten formularz, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Skontaktować się

Zaplanuj konsultację

Proces badania może być złożony, stąd konieczność dostępu do wiarygodnego źróda informacji przy podejmowaniu decyzji. Z pomocą naszego doradcy genetycznego poznasz zalety testu LiquidGx™, zrozumiesz wyniki kliniczne i podejmiesz właściwe decyzje dotyczące swojego zdrowia. Wypełnij ten formularz, aby skontaktować się z lekarzem i rozpocząć konsultację kliniczną oraz test.

Umówić się