Loading...
Dom2022-08-02T09:34:06+00:00

Poznaj i zrozum świat genetyki

To nie musi być skomplikowane. Może to być tak proste, jak zbadanie DNA, aby dokonać oceny, czy historia medyczna Twojej rodziny może narazić Cię na większe ryzyko rozwoju niektórych chorób, takich jak rak lub dowiedzieć się, jak leki będą działać na ciebie, lub czy leczenie właśnie rozpoznanego raka piersi we wczesnym stadium będzie wymagało chemioterapii albo optymalnego leczenia opartego na unikalnym profilu genetycznym nowotworu. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci się dowiedzieć, jakie testy genetyczne mogą być odpowiednie dla Ciebie i jakich informacji na temat Twojego zdrowia mogą Ci dostarczyć.

Jestem pacjentem

CZYTAJ WIĘCEJ

Jestem profesjonalistą w dziedzinie zdrowia

POMOC DLA MOICH PACJENTÓW

Lepsze zrozumienie twojego profilu genetycznego i szybsza ocena ryzyka

Gen jest jak matryca drukarska dla każdego białka w naszym ciele. Gen składa się z małych „cegieł” zwanych nukleotydami, a ponieważ większość genów to w rzeczywistości tysiące sąsiednich nukleotydów podczas ich kopiowania mogą zachodzić pomyłki. Nawet mała zmiana w sekwencji określonego genu jest wystarczająca, aby wywołać negatywne konsekwencje. W rzeczywistości mutacja genetyczna uniemożliwia białku odgrywanie roli, jaką zwykle posiada. Badania genetyczne oparte na DNA ogólnie odnoszą się do testów poszukujących znanych mutacji genetycznych.

Nowe technologie testów genetycznych zwiększają ilość DNA w próbce pacjenta, aby wytworzyć dużą sekwencję, która jest skanowana na kilka sposobów. Cel? Rozpoznanie odmiennej mutacji na znanym genie. Następnie specjaliści mogą właściwie zidentyfikować konkretne zagrożenia dla zdrowia i wyjaśnić konsekwencje wyników testu, tak aby pacjenci i ich lekarze mogli podejmować właściwe decyzje dotyczące opieki lub leczenia.

W ostatnich latach postęp naukowy był tak znaczący, że bezpośrednie badania genetyczne dla pacjenta stały się dostępne jako środek umożliwiający pacjentom uzyskanie informacji o ich profilu genetycznym bez bezpośredniego zaangażowania lekarza. Jednak pomoc eksperta jest nadal konieczna i wysoce zalecana, ponieważ opcje leczenia i diagnozy wymagają oceny i obecności pracownika służby zdrowia.

Pacjenci i lekarze stają się partnerami na drodze do spersonalizowanych, szybszych, mądrzejszych i bardziej skutecznych rozwiązań medycznych, dzięki coraz bardziej przystępnym, zajmującym mniej czasu testom genetycznym.

Odkryj naukę leżącą u podstaw badań genetycznych

Najnowocześniejsza technologia sekwencyjna (New Generation Sequence) umożliwia równoległe, szybkie badanie wielu genów. Dzięki ciągłemu postępowi i koncentracji na nieinwazyjnej procedurze pobierania próbek DNA, niektóre testy genetyczne można wykonać dzisiaj nawet z próbki śliny.

Wszystkie wyniki są dostarczane w formie łatwego do interpretacji raportu, umożliwiającego lekarzom zapewnienie spersonalizowanej pomocy medycznej swoim pacjentom w oparciu o ich unikalne i specyficzne potrzeby.