Loading...
EndoPredict2019-07-30T11:01:20+00:00

Czym jest EndoPredict?

EndoPredict to wielogenowy test drugiej generacji, który określa ryzyko nawrotu raka piersi u zarówno u kobiet przed menopauzą jak i po menopauzie, u których zdiagnozowano raka piersi we wczesnym stadium. Stworzony w celu dokładnej oceny ryzyka nawrotu choroby w ciągu 5-15 lat, EndoPredict łączy w unikalny sposób (wynik EPClin) ekspresję genetyczną i cechy kliniczno-patologiczne pozwalając na prognozowanie ryzyka postępu choroby i określenie czy chemioterapia towrzysząca leczeniu hormonalnemu jest konieczna.

W opublikowanych niedawno wynikach retrospektywnych analiz różnych biomarkerów obejmujących 774 kobiety z rozpoznanym rakiem sutka (ER+, HER2) w okresie od stycznia 2009 do kwietnia 2015* EndoPredict wykazał przewagę nad podobnymi testami.

*Source: Sestak I. et al. Comparison of the Performance of 6 Prognostic Signatures for Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Oncology Published online February 15, 2018. Read more about it here: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2672388

Kto powinien zostać poddany badaniu?

wskazaniem do wykonania badania jest:

inwazyjny rak piersi we wczesnym stadium (patrz Filipits);
pozytywne receptory estrogenowe (ER +), HER2 ujemne (HER2) (ref. Filipits);
brak zmian węzłach chłonnych (N0) lub zajęcie 1-3 węzłów chłonnych (N1).

Jakie są korzyści kliniczne wynikające z przeprowadzenia badania?

Test EndoPredict pomaga w podjęciu decyzji terapeutycznych, dla których istotna jest ocena ryzyka nawrotu i/lub pojawienia się zmian odległych w ciągu 15 lat od wstępnej diagnozy. Po przeprowadzniu testu EndoPredict otrzymujemy wynik prognostyczny wyrażony jako „niskie ryzyko” lub „wysokie ryzyko” nawrotu raka piersi w postaci odległych przerzutów.

Biorąc pod uwagę te aspekty, uświadomienie sobie, że choroba ma niskie lub wysokie ryzyko nawrotu, może pomóc pacjentom i lekarzom w podjęciu decyzji, czy wymagana jest chemioterapia w uzupełnieniu leczenia endokrynologicznego. W istocie, test pozwala zidentyfikować dużą populację pacjentów z realnie niskim ryzykiem *, u których sama 5-letnia terapia hormonalna pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych wyników (<10% ryzyka pojawienia się zmian odległych).

Jaka próbka DNA jest wymagana do przeprowadzenia testu?

EndoPredict wymaga prostej próbki tkanki guza, która jest zwykle przygotowywana do badania patomorfologicznego po chirurgicznym usunięciu guza.

Próbkę guza kwalifikującą się do EndoPredict należy uzyskać przed jakąkolwiek ogólnoustrojową terapią endokrynną i/lub chemioterapeutyczną.

Często zadawane pytania

Dlaczego potrzebuję testów genetycznych, jeśli zdiagnozowano raka piersi ER + i HER2-?

Najnowsza technologia diagnostyczna i prognostyczna umożliwia pracownikom służby zdrowia wybór odpowiednich procedur leczenia w oparciu o specyficzne potrzeby i DNA pacjenta.

Dlatego wybór terapii raka piersi jest w coraz większym stopniu zależny od twojego własnego profilu genetycznego. W tym kontekście EndoPredict ujawnia krytyczne informacje genetyczne na temat spodziewanej reakcji nowotworu.

Dlaczego EndoPredict jest odpowiedni?

Dzięki swojej zdolności do przewidywania prawdopodobieństwa wczesnych i późnych przerzutów z większą precyzją niż jakikolwiek inny test dostępny na rynku, EndoPredict pozwala na podawanie chemioterapii tylko tym pacjentkom, u których można się spodziewać maksymalnej korzyści klinicznej. Jednocześnie może zidentyfikować i przekonać osoby o niskim ryzyku nawrotu raka piersi, że chemioterapia nie jest wymagana.

W takich przypadkach osoby te będą odpowiednio leczone, na przykład pięcioletnią ogólnoustrojową terapią endokrynną, która nie wymaga złożonego schematu leczenia.

Tak więc wykonanie testu EndoPredict jest praktycznie ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu prawdziwie spersonalizowanej opieki, pomagając terapeutom zajmującym się rakiem piersi uniknąć stosowania chemieterapii kiedy to nie jest konieczne lub sytuacji kiedy kobieta wymagająca chemioterapii jej nie otrzyma.

Kiedy występują przerzuty raka piersi?

Przerzuty raka piersi występują zwykle w ciągu pierwszych trzech lat od wstępnej diagnozy. Jednak dodatni rak sutka (HR +) i nowotwór sutka HER2 ujemnie generują przerzuty z dużo wolniej.

Jednym z celów testu EndoPredict jest ocena ryzyka nawrotu raka lub późnych odległych przerzutów.

Jakie jest najlepsze leczenie w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu raka piersi?

W przypadku zmian rozpoznanych na wczesnym etapie i lokalnie ograniczonych, pierwszym krokiem jest oczywiście chirurgiczne usunięcie guza. Decyzje co do kolejnych kroków są bardziej skomplikowane.

U pacjentów, którzy są w grupie HER2 / ER +, w celu zmniejszenia ryzyka przerzutów, lekarz powinien rozważyć profil ryzyka/korzyści zastosowania schematu „tylko leczenie hormonalne” w porównaniu do schematu „hormonoterapia + chemioterapia”.

Około połowa pacjentów, których ryzyko wystąpienia nwrotów oceniono jako ryzyko pośrednie otrzymują chemioterapię choś nie jest ona konieczna, a jest terapią obciążającą, mającą poważne skutki uboczne oraz znaczący wpływ na śmiertelność.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby zidentyfikować tych pacjentów, u których korzyści z zastosowania chemioterapii są nieadekwatne i zastosować odpowiednie leczenie hormonalne. Właśnie w tym celu wykorzystywany jest test EndoPredict.

W ten sposób osoby, u których spodziewane korzyści z zastosowania chemioterapii nie są adekwatne mogą uniknąć uciążliwego leczenia i związanych z nim działań niepożądanych.

Jak działa test?

Wykonywany jest z tkanki guza, która została usunięta podczas wstępnej biopsji lub zabiegu chirurgicznego, EndoPredict bada aktywność starannie wybranych genów proliferacyjnych oraz tych, które są związane z ekspresją receptorów hormonalnych w komórkach raka sutka.

Geny te są powiązane z możliwością, że choroba może powrócić w innej części ciała w ciągu 15 lat od wstępnej diagnozy. Podczas obliczania wyniku ryzyka test uwzględnia także rozmiar guza w piersi oraz to, czy rak rozprzestrzenia się w węzłach chłonnych.

Wyniki są wyświetlane jako „Ocena Ryzyka Epclin” na wykresie pokazującym indywidualne ryzyko nawrotu u danego pacjenta – wynik pomiędzy 1,1 a 6,2 wskazujący na procentowe ryzyko nawrotu. Wyniki są uznawane za „niskie ryzyko” lub „wysokie ryzyko”:

Wynik EPclin większy niż 3.3287 (ryzyko nawrotu większe niż 10%) – wysokie ryzyko nawrotu.

Wynik EPclin mniejszy niż 3.3287 (ryzyko nawrotów mniejsze niż 10%) – niskie ryzyko nawrotu.

Oczywiście ocena ryzyka EPclin obejmuje także inne czynniki, takie jak stopień zaawansowania nowotworu, liczba receptorów hormonalnych w komórkach nowotworowych (wiele w porównaniu z nielicznymi) i wiek pacjenta.

EndoPredict dostarcza informacji pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu pewności diagnostycznej;

W wielu badaniach klinicznych z udziałem ponad 3000 pacjentów wykazano, że EndoPredict dokładnie prognozuje ryzyko progresji raka i przerzuty;

U ponad 70% pacjentów z rakiem piersi bez zajęcia węzłów chłonnych, EndoPredict pozwala na uniknięcie negatywnych skutków niepotrzebnej chemioterapii;

Dzięki EndoPredict jedna trzecia chorych ze zmianami w węzłach chłonnych może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii i związanych z nią działań niepożądanych.

Zapisz się do testu

Jeśli ty, lub ktoś Tobie drogi lub znajomy, jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z EndoPredict, aby wybrać najlepszą dla Ciebie opcję leczenia raka piersi, zarejestruj się tutaj, a jeden z naszych ekspertów przygotuje dla Ciebie odpowiedni plan działania. Przekaż nam więcej informacji, wypełniając ten formularz, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

KONTAKT

Zaplanuj konsultację

Proces badania może być złożony, stąd konieczność dostępu do wiarygodnego źróda informacji przy podejmowaniu decyzji. Z pomocą naszego doradcy genetycznego poznasz zalety testu EndoPredict, zrozumiesz wyniki kliniczne i podejmiesz właściwe decyzje dotyczące swojego zdrowia. Wypełnij ten formularz, aby skontaktować się z lekarzem i rozpocząć konsultację kliniczną oraz test.

Umów wizytę